Sveriges Konsumenter i Samverkan   Kampanj: Internationellt

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer    Skicka Mail
1999-11-25
Konsumentkritik mot frihandel

Vid det stora konsumentmötet i Bryssel stod det klart att ökad frihandel och mer avregleringar egentligen bara försvaras av industrin och de multinationella företagen i synnerhet. Regeringar och EU-kommissionen har svårt att hitta argument. I u-länderna växer misstron mot WTO-systemet som upplevs som omöjligt att påverka. Mötet den 18-19 november besöktes både av David Byrne och Pascal Lamy som är kommissionärer för konsumentfrågor respektive handel. De höll uppskattade tal med grillades också ordentligt av mötesdeltagarna i publiken. 

Från svensk sida var vi fyra representanter för olika föreningar. Det behöver bli fler. Konsumentområdet och särskilt maten får nu väldigt stort utrymme i de europeiska länderna. Särskilt viktigt är utbildning och snabbare reaktioner, alltså en bättre beredskap. Nyheter om matskandaler tär hårt på resurserna men samtidigt efterfrågas arbetet och inläggen i debatten. 

Vid mötet, som samlade 250 personer, deltog även representanter från öststaterna och Baltikum, där grundläggande konsumentlagstiftning nu behöver införas. Vår förhoppning från svensk sida är att konsumentfrågorna kan få en rejäl plats på dagordningen när Sverige är ordförandeland för EU nästa år.
Särskilt roligt skulle det vara att kunna ordna ett större seminarium och bjuda in konsumentföreträdare från de så kallade kandidatländerna som ska bli medlemmar i EU. 

Inte bara globala frihandelsavtal stod på programmet när framtidsfrågorna diskuterades utan även tjänstesektorn och elektronisk handel. Jag måste säga direkt att det blir rörigt när så många nationaliteter samlas. Tolkarna kämpar och det surrar ordentligt i hörlurarna. Fransmännen har sin unika jargong medan vi nordbor gärna håller oss till saken, kort och koncist. Att det dock går att samsas är alltid lika glädjande.

Flera kampanjer om  genteknik och djurskydd har gett resultat och det präglar atmosfären. Konsumenternas krav och ökande medvetenhet tas på allt större allvar i hela Europa. Pamela Chan från Consumers International tog fasta på att fattigdomen brer ut sig och att vårt mål måste vara att fördela resurserna mer rättvist. WTO-reglerna är hårt styrda av producenternas intressen. Hon kritiserade de multinationella bolagen som medvetet tar makt från regeringar i olika länder. Jag frågade vad hon trodde kommer att ske i Kina när 1,3 miljarder konsumenter i högre grad kommer med i på globala marknaden. Pamela Chan, som själv kommer från Hong Kong, menade att finanslagarna i Kina är alldeles för svaga för att klara en avreglering som låter nya internationella storbanker etablera sig. Även försäkringsbolag vill nu snabbt in på den kinesiska marknaden men för att det ska fungera behövs både lagstiftning och konsumentinformation. 

Maten till sist. Det kan inte hjälpas men när kommissionär efter kommissionär sätter upp mål om bra jordbruk och säker mat, då känns det hoppfullt. Jordbruket blir knäckfrågan i WTO. I Europa har vi problem med subventioner som gynnar överproduktion av livsmedel, som dumpas i u-länder, vilket i sin tur slår ut jordbruket i många andra delar av världen. Vi ska kunna klara reformerna men det får inte betyda fri import av anonyma kotletter från kor som föds upp med GMO-foder, hormoner och antibiotika. Jag tror vi kan se fram emot en ökad vilja att lyssna på konsumenternas krav på etiska regler och bättre märkning, samt mer stöd till det ekologiska jordbruket. 

Martin Frid Sveriges Konsumenter i  Samverkan 


Upp sida