Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Codex

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-05-25
Codex: Handel eller Hälsa?

De standarder som Codex Alimentarius ska ta fram har blivit allt viktigare men också allt mer kontroversiella. Inom Codex har det under våren uppstått en djup klyfta mellan de länder som ser Codex som ett sätt att gynna livsmedelshandeln och de länder som vill ha så bra konsumentskydd som möjligt. Flera viktiga frågor, t ex försiktighetsprincipen, har blivit slagträ i debatten mellan USA och EU. Även frågan om "andra legitima faktorer" har blivit allt mer kontroversiell - exportländerna menar att Codex bara ska ta hänsyn till vetenskap, medan EU och en rad andra länder vill att konsumentfrågor, djurskydd och miljöhänsyn ska vara viktiga i regelverket. Sverige har även försökt få in en hänvisning till etik i denna diskussion under våren.

2-7 juli ska Codexkommissionen ska träffas i Geneve. Detta möte, som kallas CAC (Codex Alimentarius Commission) har högsta beslutanderätt. Vid mötet i juli ska kommissionen bland annat ta ställning till hur det framtida Codexarbetet ska utvecklas för att bli mer effektivt. Ett förslag är att göra om varukommittéerna till tidsbegränsade kommittéer (Task Force). Gro Harlem Bruntland, ordförande för WHO, har särskilt betonat att Codex måste bli mer effektivt och arbeta snabbare. Under mötet ska man också diskutera hur internationella föreningar ska kunna delta mer effektivt i Codexarbetet. En annan viktig fråga gäller u-länderna, som klagar på att de inte kan delta fullt ut i Codex. Enligt WTO-avtalet ska alla länder använda sig av Codexstandarder, men många länder klarar inte att införa dessa i sin lagstiftning.FAO har gett ut en bok om Codex som heter "Understanding the Codex Alimentarius".
Läs mer på:

http://www.fao.org/docrep/w9114e/w9114e00.htm

 

 


Upp sida