Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: CODEX

2002-03-14

Framgång för konsumenterna om globala GMO-regler

Framgång för konsumenterna om globala GMO-regler Vid Codexmötet i Yokohama i mars lyckades över 40 länder komma överrens om regler för riskanalys och säkerhetsbedömning av genmanipulerade livsmedel. Martin Frid från Sveriges Konsumenter i Samverkan medverkade i den svenska delegationen, som bestod av experter från Jordbruksdepartementet och Livsmedelverket.

Codex har tidigare haft stora svårigheter att nå enighet om hur GMO-livsmedel ska hanteras eftersom alla regler kan innebära handelshinder. EU och Sverige lyckades få igenom att GMO-livsmedel ska kunna spåras genom hela kedjan från odling till produktion och försäljning. Spårbarhet är viktig för att t ex matoljor och vissa andra livsmedel ska kunna märkas.

Vi kom också fram till regler för att hantera riskerna med allergier och hur man ska undvika att nya gifter bildas. De två dokumenten, som handlar om riskanalys och säkerhetsbedömning, slår fast att antibiotikaresistenta markörgener inte ska användas i GMO utom i vissa undantagsfall. Resultatet av Codexmötet ses som en stor framgång och FAOs Dr. Randall beskrev mötets anda med orden "The spirit of Yokohama".

En nyhet vid detta möte var att allmänheten fick sitta med inne i salen och kunde på så sätt bättre bevaka vad de olika delegationerna sade och gjorde. Pressen var också med och skrev en hel del både om konferensen och om demonstrationerna och NGO-mötet som pågick parallellt. Från konsumenternas perspektiv betyder detta Codexmöte inte att vi får lättare att acceptera GMO, särskilt inte de produkter som hittills odlats och marknadsförts. Däremot är det positivt att alla länder, även u-länder, får klara och tydliga regler för hur GMO ska analyseras. Detta innebär att risken för handelskrig i WTO minskats något.

Martin Frid
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Läs mer:
FAO: CODEX TASK FORCE AGREES ON FINAL DRAFT OF PRINCIPLES FOR THE EVALUATION OF GM FOODS (2002-03-08)

GM food safety checks agreed on by WHO body (Kyodo) (2002-03-09)

Food Experts Set Blueprint to Gauge Biotech Risks (Reuters) (2002-03-08)

UPP

STARTSIDA ÖVRIG VERKSAMHET OCH KAMPANJER KONTAKTA OSS