Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Codex

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-05-26
Rapport från Codex märkningsmöte: Amerikanska konsumentföreträdare missnöjda med USA

Vid det senaste Codexmötet om märkningsfrågor i Ottawa lyckades USA återigen förhala beslutet om märkning av genmanipulerade livsmedel, som står kvar på Steg 3. Det är en fråga som debatterats i Codex sedan 1993. EU och en rad andra länder, bl a Indien, Norge, Japan, Sydkorea och Thailand har accepterat konsumenternas krav på GMO-märkning men USA vägrar. Jean Halloran från den amerikanska konsumentorganisationen Consumers Union var "mycket, mycket missnöjd" efter mötet och la hela skulden på fiaskot på USA.

Consumers International som deltog vid mötet kunde bara konstatera att USA inte godtog den kompromiss som en arbetsgrupp hade beslutat om vid ett mindre möte i Brasilien tidigare i år. Enligt den kompromissen skulle länder kunna märka GMO så som landet själv anser är bäst. Inom EU skulle vi alltså få fortsätta med obligatorisk märkning, medan USA skulle kunna fortsätta låta bli att kräva det. Om denna kompromiss antagits av Codex skulle länder inte kunna dra varandra inför WTOs tvistlösningspanel eller hota med sanktioner. Sveriges Konsumenter i Samverkan var nöjd med kompromissen som dessutom innebar att länder inte skulle anta obligatoriska regler för märkning av typen "icke-GMO". Att genteknikindustrin lobbar intensivt och desperat för att USA inte ska anta gemensamma standarder i Codex gör att konsumentorganisationer undrar om USA kommer att dra EU inför WTO för att "med våld" försöka tvinga EU att importera GMO-livsmedel. Enligt vissa uppgifter kommer USA inte att gå med på de tröskelvärden som EUs nya GMO-lagstiftning vill sätta till 1%. USA vill heller inte acceptera EUs förslag på nolltolerans för inblandning av GMO som inte är godkända inom EU, t ex Starlinkmajs. Sri Lanka, som den 12 april i år förbjöd import av GMO, hotas redan med en WTO-anmälan av USA.

Andra frågor som förhalades av USA vid Codexmötet gällde QUID-märkning, näringsinnehåll och hälsopåståenden. Det är främst konsumentorganisationerna som kräver bättre märkning av livsmedelsingredienser, men EU är på väg att införa en form av QUID (kvantitativ ingrediensförteckning) som gör det möjligt att se hur mycket av en råvara som ingår i förpackningen. Många länder menar att ett sådant system blir dyrt, ett argument som knappast stärker konsumenternas förtroende för producenter av industrimat med mycket socker, hög fetthalt, minimalt fiberinnehåll osv.

Enda ljusglimten vid Codexmötet var annars att reglerna för ekologiska livsmedel flyttades upp till Steg 8 vilket innebär att de är klara att antas som standarder. Det påverkar handeln med ekologiska livsmedel och kan ge mer utbud på marknaden, särskilt i länder som inte tidigare har egna regler för ekologiska matproduktion.

Källor:
Food Chemical News 2001-05-14
Inside US Trade 2001-05-11
Just-Food.com 2001-04-30


Upp sida