Sveriges Konsumenter i Samverkan   Kampanj: Internationellt

StartsidaÖvrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-08-15
EU: Djurskyddet måste förbättras globalt

Djurskyddet har hamnat på Världshandelsorganisationens bord. Det är
EU-kommissionen som under sommaren lagt fram krav på att WTO-reglerna för
jordbruket också måste ta hänsyn till hur djuren behandlas. Bakgrunden till
detta positiva besked är de intensiva påtryckningarna från djurrättsorganisationer runt om i Europa. David Byrne, kommissionär för hälsa och konsumentfrågor, har också vid flera tillfällen hänvisat till djurskyddets betydelse för att vår mat ska vara säker. Djurskyddet har kopplats till konsumentpolitiken efter en rad avslöjanden. En annan förklaring till utspelet är att EU känner sig hotat av USAs billiga produktion som utnyttjar djuren maximalt.

Det finns en växande oro bland konsumenter och bönder att medan WTO försöker avreglera handeln med livsmedel så saknas regler om hur djuren ska få
behandlas. WTO-avtalet tar inte hänsyn till djurhälsan i sig. Det gör det
svårt för länder att stoppa import av produkter från djur man vet far illa,
t ex vid djurtransporter. Även vissa behandlingsmetoder som tillväxthormoner
ger skador hos kor och grisar. WTO-reglerna tar inte hänsyn till detta så
vida det inte går att bevisa att konsumenten tar skada. I vissa fall kan
märkning vara en lösning, men på detta område däremot har WTO hårda regler
som försvårar eller omöjliggör nationella lagstiftning för märkning av varor
som t ex följer etiska eller sociala kriterier. Nu gäller kampen om länder
med förhållandevis bättre djurskydd, bl a Sverige, ska få behålla sina
regler.

Läs mer om EU-kommissionens förslag på DG handels hemsida:
 


Upp sida