Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: EU
2006-02-03


EU-kommissionen vill stärka djurskyddet


Ett stort och viktigt arbete görs nu inom EU-kommissionen. En utredning lades fram nyligen och kommissionären för hälso- och konsumentfrågor Markos Kyprianou presenterade den 23 januari förslaget, som ska löpa under 5 år inom följande områden:

- EU:s regelverk ska utvecklas
- Forskning om djurskydd och alternativ till djurförsök ska prioriteras
- Metoder för att mäta graden av djurskydd ska utvecklas
- Konsumenter och djurhållare ska kontinuerligt informeras
- EU ska arbeta internationellt för att stärka djurskyddet

Vi citerar: Vid sidan om den självklara målgruppen – djuren – spelar konsumenterna en viktig roll i handlingsplanen. Kommissionen föreslår exempelvis ett nytt märkningssystem där det ska framgå under vilka förhållanden ett djur har fötts upp. Producenter som tillämpar ett högre djurskydd än vad EU:s minimiregler kräver, ska också kunna framhålla det i sin marknadsföring.

Idag fredag 3 februari startar en debatt om EUs jordbrukspolitik på länk. Läs mer här >>

Läs mer om förslaget här >>

upp