Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Tillbaka till Europeiska gemenskapen - EU
 
Länkar:
EU - Kommissionen
Främjar gemensamma intressen

Europeiska kommissionen representerar och försvarar EU:s gemensamma intressen och är oberoende av de nationella regeringarna.

Kommissionen utarbetar förslag till nya EU-lagar som den lägger fram för Europaparlamentet och rådet. Den sköter det löpande arbetet med att genomföra EU:s politik och fördela EU:s medel. Kommissionen kontrollerar också att alla länder följer EU-fördragen och EU:s lagstiftning. Den kan vidta åtgärder mot dem som bryter mot EU:s regler och dra dem inför EG-domstolen om det skulle visa sig nödvändigt.

Europeiska kommissionen: Allmänt politikområden
Generaldirektorat och tjänster
   
Generaldirektoratet för Hälsa och Konsumentskydd
  Allmänt om konsumentfrågor
  Folkhälsa
  Livsmedelssäkerhet
  Europeiska Livsmedelsmyndigheten (EFSA)
  EU:s Konsument Kommitte (ECCG)                     Översikt på svenska
  Vitboken om säkra livsmedel (12 januari 2000)
  Kommissionär Markos Kyprianou, med ansvar för hälsa och konsumentskydd
   
Generaldirektoratet för Jordbruk och Landsbygdsutveckling
  Jordbruksfrågor och landsbyggdsutveckling - Senaste nytt
 
Generaldirektoratet för Fiske och Havsfrågor
  Fiskefrågor
  - Baltic Sea Regional Advisory Council, BS RAC - Organisation för ett uthålligt fiske i Östersjön
  - Aktuella frågor om fiske
  Havsfrågor
   
Generaldirektoratet för Miljö
   
Generaldirektoratet för Energi och Transport
  Energi
  Transport
  upp