Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Tillbaka till Europeiska gemenskapen - EU
 
Länkar:
Europeiska unionens råd
Medlemsstaternas röst

Europeiska unionens råd — som tidigare kallades ministerrådet – har tillsammans med Europaparlamentet ansvaret för att anta lagar och fatta politiska beslut. Rådet har också huvudansvaret för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och för EU:s insatser i vissa frågor som rör rättvisa och frihet.

Rådet består av ministrar från de nationella regeringarna i alla EU:s medlemsländer.

Europeiska unionens råd
Ordförandeskapet (Finland)

Ordförandeskapet roterar mellan medlemsstaterna var sjätte månad.
Tidigare ordförandeskap åren 1998-2006:
1998
Storbritannien
Österrike
1999
Tyskland
Finland
2000
Portugal
Frankrike
2001
Sverige
Belgien
2002
Spanien
Danmark
2003
Grekland
Italien
2004
Irland
Holland
2005
Luxemburg
Storbritannien
2006
Österrike
Finland