Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan

Tillbaka till Europeiska gemenskapen - EU
 
Länkar:
Europaparlamentet
Folkets röst

Europaparlamentet väljs vart femte år av EU:s medborgare för att representera deras intressen.

Det nuvarande Europaparlamentet, som valdes i juni 2004, har 732 medlemmar från alla EU:s 25 medlemsländer. Nästan en tredjedel av ledamöterna (222) är kvinnor.

Europaparlamentets viktigaste uppgift är att tillsammans med Europeiska unionens råd anta EU:s lagstiftning. Förslagen till nya lagar kommer från Europeiska kommissionen. Europaparlamentet och rådet delar också ansvaret för att godkänna EU:s årliga budget på omkring 100 miljarder euro.

Europaparlamentet har befogenhet att avsätta Europeiska kommissionen.
Europaparlamentet
Europaparlamentet - en översikt
Europaparlamentets ledamöter
  - Svenska ledamöter
Europaparlamentets president