Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: EU
2006-12-14 Publicerad i SKN nr 46


Stor Eurobarometer om hälsa, livsmedel och nutrition


En omfattande kartläggning av uppfattningen i 25 länder gjordes november-december 2005 och har nu publicerats november 2006. Den är på 166 sidor.

Det mest förvånande är att 85 % anser att myndigheterna borde spela en betydligt större roll för att bekämpa fetman och övervikten. Vi anser att man måste utnyttja de ideella organisationerna mera, som har ett stort förtroende bland konsumenterna. Med bakgrunden av de stora skillnaderna i var fall i Sverige om fettkonsumtionen är det nog viktigt med opinionsbildning och debatt.

Det sker en omsvängning över världen och alltfler forskare börjar ifrågasätta kolesterolkampanjen som vi utsatts för sedan margarin började produceras och användningen av de industriella fetterna kom i bruk och som sammanfaller med den ökande fetmautvecklingen. Säkert spelar också den ökande användningen av majsflingor och sockerarter från juicer och sötade drycker en betydande roll.

Eurobarometern kan läsas här >>
upp