Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-05-22  
EU-kommissionen lierad med industrin inför de nya kostråden
Nu är det dags igen att starta en flerårig process för att skapa reviderade kostråd, denna gång gemensamma för hela EU.
Har vi de nu gällande kostråden att tacka för det skenande antalet diabetiker, överviktiga och hjärt- och kärlsjuka? Ja t o m bland unga som ändå får ett mål ”näringsriktig” mat i skolorna? Mycket tyder på det. I annat fall måste det bero på att förtroendet för kostråden är så dåligt så man inte följer dem. Frågan är om det blir mera förtroendeingivande denna gång när man nu börjar få vetskap om spelet bakom de nya kostråden.
Hur ser det ut bakom kulisserna?

EU Kommissionen planerar alltså att se över sina kostrekommendationer och har avsatt 13,2 miljoner euro för att förbereda det arbetet.

EU Kommissionen har tydligen inget annat val.
Man ger industrin pengar för att utarbeta underlaget till de nya kostråden. Det är där kunskaperna finns efter många år av industrifinansierad forskning. Här har många regeringar stor skuld då man inte avsatt medel till fristående forskning, utan lämnat över till industrin. Alla inser lätt varför ingen forskning får pengar för att kritiskt granska områden där industrins verksamhet hotas. Effektivt har industriorganisationerna t ex motarbetat alla som utpekade sockret som boven när utvecklingen skenade både på området diabetes-2 och fetman, även bland de unga. Man försökte t o m att få WHO att ändra sina rekommendationer och enbart kommunicera behovet av mer fysisk aktivitet. Men då klippte WHO av banden med industrins främsta försvarsorganisation ILSI, International Life Sciences Institute.

Hur ser det då ut i Europa?
EU-kommissionen har en vetenskaplig kommitté, som kallas EFSA (mera). Under EFSA finns också en utvärderande panel APC som har till uppgift att bistå EFSA med granskningar av livsmedelstillsatser, smakämnen och material som kommer i kontakt med livsmedel och ska utvärderas riskerna med avsiktligt tillsatta ämnen. 5 personer i denna panel kommer från ILSI, bl a ordföranden Susan Barlow som kommer direkt ifrån aromindustrin - GB Glace, ett Unilever-företag.

EFSA, EUs livsmedelsmyndighet, har fått uppdraget att starta arbetet med att ta fram nya kostråd och planerar starta detta runt början av 2010.
Redan tidigare har EFSAs sammansättning ifrågasatts eftersom minst 10 av de 21 experterna har nära band till industrin och Svenska Dagbladet har grävt i detta och 13 mars publicerades listan på ledamöter med ekonomiska band till industrin.

EU-kommissionen har också finansierat och 2007 startat EURRECA, The Network of Excellence. Egentligen betyder det EURopean micronutrient RECommendations Aligned. EURRECA skall arbeta till 2011. Så här presenteras EURRECA på sin egen hemsida: "EURRECA - EURopean RECommendations Aligned - Network of Excellence" is funded by the European Commission (2007 - 2011), contract number FP6 036196-2 (FOOD) and is co-ordinated by ILSI Europe. Motivet är att gå igenom den forskning som finns och det lär vara ett omfattande arbete. Ett 15-tal universitet och ”fristående” konsulter har knutits till detta nätverk. Där står även att man ska understödja EFSA´s arbete.

Men vad är då ILSI?
ILSI, Internationl Life Science Institute, startades 1978 av några stora livsmedelsföretag som Coca Cola, Heinz och Procter&Gambles. ILSE Europe startade 1986 och består idag av 59 av Europas ledande företag, som också helt finansierar ILSE. Stora projektbidrag har man även från EU Kommissionen. Om allt detta kan man läsa här.

ILSE figurerar i WHO-sammanhang så sent som 2006 och är kända för att ha opponerat emot WHO när WHO ville begränsa konsumtionen av socker för att påverka fetmautvecklingen och man ville i stället fokusera enbart på ökad fysisk aktivitet. Efter protester från de amerikanska fackföreningarna förlorade ILSA sin status som samarbetspartner till WHO. ILSI har 5 ledamöter i AFC-panelen, en expertpanel som är knuten till EFSA och utreder frågor som bl a aromämnen och livsmedelstillsatser. Svaret på frågan varför de kan godkänna aromer, azo-färger och sötningsmedlet sukralos, samt glutamat, framstår när detta avslöjas, som logiskt. Man skyddar ju sina egna industrier och produkter. Man utvärderar själv riskerna och bestämmer gränserna för varje tillsats för sig, aldrig sammantagen effekt. Det ingår tydligen inte i detta instituts uppgift att ställa sig frågan om konsumentnytta.

Givetvis finns här mycket seriös forskning, det ska man villigt erkänna, och industrin sitter på den mesta kunskapen. Men förtroendet för industrin har minskat allteftersom en del information flyter upp till ytan. Ingen tror hellre att de inte ser till sina egna intressen och skyddar sina produkter. Däri ligger dilemmat och däri ligger en del av detta instituts uppdrag. Det är kanske förklaringen till den nu uppblossande debatten om vem som ska utarbeta de kommande kostråden. Frågan är också berättigad om hur förtroendet någonsin ska kunna skapas, när nu spelet bakom kulisserna avslöjats.

– Vi kan ju inte lita på att Coca Cola eller Heinz ketchup verkligen har de opartiska kostråden som vi har rätt att kräva som medborgare. Det är allvarligt eftersom de kostråd som kommer fram av det inte kommer att få medborgarnas förtroende och då kommer de inte att följa kostråden, sa Anders Ygeman (s) ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet i TV Rapport 20 maj.

Det stora problemet är att andra intressen har all tillgång till forskningsresultaten medan konsumentintresset inte har det och inte resurser att undersöka mera. Men vi har i alla fall ensamrätten på att definiera KONSUMENTNYTTAN och det måste vi bygga upp rutiner för och till detta måste staten ställa bidrag till förfogande, när industrin är så rikligt bidragsfinansierad. Det blir ingen balans annars och medborgarna/konsumenterna kan inte regeringen bortse ifrån nu.

Som ett led till ökande konsumentaktivitet startade vi nyligen ”Folkupproret Rädda vår Mat” och går ”från ord till handling”. Det unika blir att vi kommer att annonsera om våra synpunkter och till detta förväntar vi oss att massor av konsumenter nu tar sin chans att påverka och stöder upproret. Temat för aktionen blir också ”Framtidens mat – på konsumenternas villkor”.

SvD: EU låter lobbyister förbereda kostråd
SvD: Perspektiv: Har kopplats till tobaksindustrin
SvD: EU-kommissionen tvingas svara om kostråd

Nu börjar det röra sig på bloggarna också:
Kostdoktorn
Dr Dahlqvists blogg
Toxiska Epistlar, mera
Ett intressant lobbyinlägg av ILSI om de ”förträffliga” kolhydraterna
Nuvarande ILSI Europa medlemmar
Kritisk granskning av ILSI
Per Wikholm
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss