Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: EU
2006-11-22 Publicerad i SKN nr 44


Sverige i topp om ändrade matvanor

Detta konstaterades efter senaste undersökningen Eurobarometern, som EU gör om EU-innevånarnas syn på kost och hälsa. 43 % av de tillfrågade svenskarna uppger att de ändrat sina kostvanor under det senaste året. Främst är det en ökning på frukt och grönt (67 %) samt mindre socker (63 %).

Läs mer på svenska här på vår EU-bevakning

eller direkt på EU-upplysningen
upp