Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Internationellt

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
991011 
EU-parlamentet lurades att rösta 
ja till genpatent

I flera avslöjande artiklar har Dagens Nyheter kartlagt hur läkemedelsföretag lurade EU-parlamentariker att rösta ja till det kontroversiella direktivet om genpatent. Sveriges Konsumenter i Samverkan försökte stoppa direktivet 1997 men kunde inte vara på plats i korridorerna. Det kunde däremot de lobbyister som fått miljontals kronor från stora läkemedelsbolag för att påverka politikerna. 

Genpatent upplevs som ytterst oetiskt av de allra flesta, som inte vill ha "patent på liv". 1995 röstades ett liknande direktiv ner i EU-parlamentet. När frågan åter togs upp 1997 hade lobbyisterna hittat ett vinnande motto: "patent för liv". Sveriges Konsumenter i Samverkan bad i ett öppet brev den 9 juli 1997 till EU-parlamentarikerna:

-Rösta så att direktivet blir etiskt godtagbart och får så liten negativ inverkan som möjligt, för konsumenter av läkemedel, vård och livsmedel! 

Det anser vi inte att man gjorde. Denna åsikt har bekräftats av att Holland och Italien protesterat mot direktivet geonom att vända sig till EU-domstolen. Efter de senaste artiklarna i Dagens Nyheter riktar vi nu skarp kritik mot den svenska regeringen för att man inte på något sätt vågar ifrågasätta EU-direktivet om genpatent. Patent på liv är en av grundbultarna i TRIPS-avtalet inom WTO som hotar att helt köra över konsumenternas 
demokratiska rättigheter i samhället. 

Läs artiklarna i Dagens Nyheter!
Vår debattartikel i Skånska Dagbladet om genpatent (970729)