Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Internationellt

Startsida     Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
2000-03-30
EU-parlamentet röstar nej till embryopatent

Med rösterna 285 mot 133 tog EU-parlamentet ett beslut att protestera mot att forskare fått patent på genmanipulering av embryon. Tekniken som användes för att klona däggdjur, t ex Dolly, har upprört många människor. Protesterna gäller särskilt att det europeiska patentverket av misstag godkände patentet så att det även gäller för människor.

Sveriges Konsumenter i Samverkan har lagt ut ett brev på vår hemsida som många använt för att snabbt kunna skicka ett stöd för aktionen mot detta GMO-patent. Vi är självklart glada att EU-parlamentet också protesterar. Förtroendet för det europeiska patentverket EPO är mycket lågt!

En viktig fråga är om den svenska riksdagen kommer att acceptera att EU-direktivet införlivas i svensk lagstiftning eller ej. Vi har skrivit ett öppet brev till justitieminister Laila Freivalds och bett henne se över de etiska konsekvenserna av lagförslaget men vi har ännu inte fått något svar. Riksdagen måste fatta beslutet före juli 2000 men det är knäpptyst i media. Är frågan om bioteknik, "patent på liv" och demokrati för svår? Det tycker vi är ett tecken på att tiden inte är mogen för beslut som bara gynnar de
multinationella genteknikföretagen och deras hänsynslösa vinstjakt.

Human Embryo Cloning Patent Challenged

Skicka protestbrev! 


Upp sida