Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Internationellt

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2000-12-18
EU och USA ökar handelssamarbetet trots motsättningar

Fast det stora målet att få igång en ny WTO-förhandlingsrunda misslyckats, fortsätter EU och USA att öka sitt bilaterala handelssamarbete. Vid Summit-mötet som börjar idag ska man diskutera initiativ för mer handel av produkter som är godkända i ett land, utan att dessa ska behöva gå igenom en lång och dyr godkännandeprocess i andra länder. Systemet kallas Mutual Recognition Agreement (MRA) och har fått kritik från konsument- och miljöorganisationer eftersom det kan leda till sämre kontroll och sänkta standarder.

Frågor som berör oss konsumenter är - som vanligt - hormonkött, banantvisten och GMO. Man kommer särskilt att diskutera produktsäkerhet för läkemedel och för elektrisk utrustning. Men eftersom detta blir Bill Clintons sista Summit som USAs president, tror bedömare att tonen kommer att vara lågmäld av ren artighet. OBS att nästa möte kommer att hållas i Stockholm i juni 2001.

Läs EU-kommissionens information om Summit-mötet.

Public Citizen, den amerikanska konsumentorganisationen som riktar stark kritik mot avreglering och globala handelsavtal, har granskat "harmoniseringen" av läkemedelslagstiftning i USA och Europa.

Sveriges Konsumenter i Samverkan/Konsument-Forum deltar i transatlantiska konsumentdialogen (TACD) som lägger fram en rad konkreta förslag till regeringarna i USA och Europa.


Upp sida