Konsumenter i Samverkan     Projekt: Globalisering

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
990920
"Vilka konsekvenser får vår konsumtion för människor 
och miljö i utvecklingsländerna?
Vad innebär världshandelsreglerna för de fattiga i världen? För miljön? Maten? 
Vad kan jag göra? Som konsument? Som medborgare?" 

Läs programmet här:  Fokus på Världshandeln 
eller faktabladet här: "Fokus på Världshandel".  

Länk till WTO: