Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             1999-10-02


Ny förhandlingsrunda i WTO sönderkritiserad

Martin Khor från Third World Network utmanade i helgen svenska regeringen inför WTOs toppmöte i Seattle i december.

- Sverige bör ta en ledande roll för utvecklingsländernas intressen. Det gör man genom att säga nej till en ny allomfattande förhandlingsrunda, som bland annat innefattar nya investeringsavtal, säger Martin Khor.


I en paneldebatt med Martin Khor från Third World Network i Malaysia, Nick Mabey från Världsnaturfonden (WWF) i Storbritannien, Bo Forsberg, direktor för Diakonia och Yvonne Gustafsson, statssekreterare för handelsfrågor på utrikesdepartementet diskuterades handelsreglerna och Världshandelsorganisationens (WTOs) roll. Frågan är högaktuell inför WTOs toppmöte i Seattle där man ska man besluta om det blir någon ny förhandlingsrunda, något som svenska regeringen är positiva till.


- En ny runda skulle alla kunna tjäna på, sa Yvonne Gustafsson. Martin Khor och de andra i panelen höll inte med. - Vi är många i utvecklingsländerna som inte vill ha någon ny förhandlingsrunda i WTO. WTO bör ägna sig åt att se över sin verksamhet, reparera och reformera (the three R:s , review, repair and reform) i stället för utvidga sina maktbefogenheter, sa Martin Khor.


Många i tredje världen, både regeringar och folkrörelser, uppfattar WTO som alltför styrt av den industrialiserade världens intressen. Debatten var en del av ett större seminarieprogram Fokus på världshandeln, ett samarrangemang mellan tretton folkrörelser på Medborgarhuset i Stockholm i helgen. Intresset var överväldigande.


Debatten på fredagen var fullsatt med omkring 250 människor. Seminarierna på lördagen drog också mycket folk. Några av aspekterna som berörts är genderperspektiv på handel, med feministekonomen Mariama Williams från Jamaica som föreläsare. Lawrence Surendra, utvecklings- och miljöekonom från Indien diskuterade livsmedelsäkerhet och handel. På söndag kommer David Korten, uppmärksammad amerikansk alternativekonom och författare till Stockholm för att delta i den handelsdebatt, som är finalen på helgens program.


Afrikagrupperna - Diakonia - Forum för systemdebatt - Forum syd - Fältbiologerna - Konsumenter i Samverkan - Konsumentföreningen Stockholm - Lutherhjälpen - Röda korsets folkhögskola - Svenska naturskyddsföreningen - Världsbutikerna för rättvis handel - Världsnaturfonden WWF.


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se