Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Internationellt

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
990806 
Genmonopol hotar svensk sjukvård

Ska amerikansk patentlagstiftning göra det omöjligt för svenska forskare att analysera blodprov? Ett aktuellt fall har uppdagats vid Lunds universitetssjukhus. Professor Håkan Olsson vill att regeringen granskar frågan!

Bakgrunden är att det amerikanska företaget Myriad Genetics  har tagit patent på upptäckten av gener som orsakar bröstcancer. I USA har samma företag redan monopol på all analys av blodprover, som kan hjälpa till att förutsäga vilka patienter som löper risk att insjukna. Nu vill företaget tilltvinga sig monopol även i resten av världen, med hjälp av TRIPS-avtalet i WTO. Monopolet innebär att svenska läkare kommer att tvingas skicka blodprover till USA för analys!

Håkan Olsson uppmanar den svenska regeringen att ta upp frågan men har hittills fått dålig respons hos Socialdepartementet och Finansdepartementet, som inte verkar begripa vidden av problemet. Professor Olsson varnar för de militära och gen-etiska konsekvenserna av att blodprov från en befolkning i stor skala skickas till USA. Problemet har även diskuterats på ett europeiskt möte för bröstcancerforskare, utan att en lösning kunnat nås.

Konsumenter i Samverkan anser att genmonopol av detta slag belyser en allvarlig utveckling där företags ekonomiska intressen går före folkhälsan. Från vårdkonsumentens perspektiv är det oacceptabelt att blodprov måste skickas utomlands, när svenska forskare kan göra testerna här hemma. Om våra gener kan patenteras på detta sätt under nuvarande globala patentregler, måste TRIPS ändras radikalt i nästa runda av WTO-förhandlingar.

Läs mer om det amerikanska företaget Myriad och deras samarbete med några av de för oss konsumenter redan ökända genteknikjättarna Novartis och Monsanto!
http://www.myriad.com/crpp.html 
Genteknik
 


Upp sida