Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Globalisering..........
 
 
.
Globalisering och Codex

Codex Alimentarius kallas den ganska anonyma kommitte som ska besluta om all import och export med vår mat. Under WTO-avtalet får länder bara lov att förbjuda import av en utländsk matvara om det finns vetenskapliga bevis för att "människors, djurs eller plantors hälsa" kan skadas. Det gäller även rester av bekämpningsmedel och t ex veterinärmedicinska preparat. Främst samlas experter från Livsmedelsverket och motsvarande myndigheter, men matindustrins penningstinna intresseföreningar får också sitta med som (aktiva!) observatörer. Det finns över 100 sådana 
intresseföreningar, medan konsumenterna bara representeras av en enda, Consumers International.

Läs mer om hur Codex och amerikanska "experter" håller på att köra över opinionen i hela Europa samt Kanada. Frågan gäller nu det kontroversiella tillväxthormonet BST som är framställt av Monsanto med hjälp av genmaipulerade ecoli-bakterier. Syftet med BST? Att stressa korna att framställa 10-15 % mer mjölk. Vinsten? Rakt ner i Monsantos 
ficka! Eftersom det visat sig vara myckt svårt att överbevisa Codex och USA om skadeverkningarna kan det med dagens globala frihandelsavtal gå så illa att EU och Sverige dras inför WTO om vi fortsätter hävda att vi 
vill behålla vårt förbud mot BST.
.

Tillbaka       Hem