Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Internationellt

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
Holland ifrågasätter genpatent

EU tillåter sedan i somras att man tar patent på gener. Men lagen om patent är hårt kritiserad, eftersom den gynnar de stora genteknikbolagen samt läkemedelsindustrin, utan skydd för människor och djurs integritet. Konsumenter i Samverkan skrev 1997 till de svenska EU-parlamentarikerna och protesterade mot patentdirektivet. Även LRF och Naturskyddsföreningen har argumenterat kraftigt mot möjligheten att "ta patent på liv".

Som första land i Europa har nu Holland ifrågasatt om EU verkligen ska ha en patentlagstiftning som tillåter genpatent. Den holländska regeringen har tagit frågan till Europadomstolen, vilket ses som en stor framgång bland alla som protesterat mot EU-direktivet. I Holland är det särskilt djurskyddsföreningen Dierenbescherming som drivit frågan med sådant gott resultat!

Rapporterat av Martin Frid

Upp sida