Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Internationellt

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
1999-03-06
Ska hormonbehandlat USA-kött tvingas på Europas konsumenter?

Under 15 år har byråkrater och vetenskapsmän i USA och Europa tvistat om en besvärlig fråga - ska hormoner få användas i djuruppfödningen för att öka avkastningen av kött? EU har ett förbud mot dessa medel medan USA sedan länge använder dem i stor skala. Från Europas sida menar man att riskbedömningen är besvärlig och att bevisbördan inte ska behöva åligga den part som vill tillämpa försiktighetsprincipen, alltså EU-länderna. 

Konsumenter i Samverkan anser att hormoner är ett otillbörligt medel att påverka djuren enbart för högre avkastning utan några fördelar för konsumenterna och att det inte hör hemma i svensk mat.

Att WTO blivit inblandat är olyckligt. Denna relativt nya handelsorganisation har inte visat några tecken på att ta konsumentskyddet på allvar. "Hormonkriget" bidrar inte till att 
konsumenterna i Europa får mer förtroende för s.k. ”demokratiska” organisationer. 

Financial Times och andra ledande tidningar har vid flera tillfällen skrivit om problemen som USA skapar genom att tvinga på europeiska konsumenter sina ”påhitt”, t ex genmat och hormonkött. Även i Sverige är det en viktig fråga som bl. a. LRF’s ordförande Hans Jonsson tagit upp i en rad intervjuer. För svenska lantbrukare och köttproducenter är inte hormonsprutor eller piller vägen mot ett uthålligt jordbruk. Konsumenter och producenter måste gemensamt arbeta för att inte bli överkörda av handelsregler som enbart tar hänsyn till  påstådda "vetenskapliga bevis" för att produkterna är ofarliga. 

WTO måste också ta hänsyn till etiska och kulturella värderingar. Mat är inte en vanlig handelsvara som kan jämföras med andra industriprodukter. Framför allt måste konsumenternas hälsa och välmående gå före läkemedelsindustrins intresse av att sälja hormoner. Märkning krävs från Europas sida men detta motsätter sig USA.

Vad har USA för uppfattningar om hormonkriget? 
Läsa mer om vad det amerikanska jordbruksministeriet, USDA,  anser på deras ganska avslöjande hemsida:
http://www.fas.usda.gov/itp/policy/hormone.html

Rapporterat av Martin Frid

Upp sida