Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Globalisering..........

 
990608
500 indiska bönder lyckades stänga 
WTO-kontoret i Geneve!

Medan svenska lantbrukare klagar på sin ryggsäck och orättvisa skatter, har 500 indiska bönder rest ända till Geneve för att protestera mot 
Världshandelsorganisationen WTO. Resultatet blev att WTO-kontoret stängdes av polisen. Gruppen från Indien kallar sig "Inter-kontinentala karavanen" och är rädda för utvecklingen inom gentekniken, som bland annat hotar deras rätt att spara utsäde. Bönderna i Indien kritiserar frihandelsavtal och globalisering, som underlättar för multinationella företag att kontrollera 
jordbruket som de livnär sig av. Gruppen reser nu runt i Europa under en 
månad och har fått stöd från många föreningar som delar deras oro.

Karavanen har en egen hemsida:

 
Tillbaka      Hem