Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Internationellt

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
991015
Patent ger monopol på läkemedel 
för kvinnosjukdomar

Det svenska företaget Karo Bio har fått patent i USA och inom EU på ett protein som påverkas av östrogen. Sveriges Konsumenter i Samverkan är mycket kritiska till detta slags patent eftersom det ger monopol på viktig forskning. Karo Bio har fått pengar från den amerikanska läkemdelsjätten Merck & Co. som får ensamrätt att utnyttja alla läkemedel som upptäckten kan leda till.

Patentet på upptäckten av ett mänskligt protein är oetiskt och hotar liksom en rad andra kontroversiella genpatent människans integritet. Sveriges Konsumenter i Samverkan vill att regelverken för patent omedelbart ses över innan genom-forskning och genteknik helt spårar ur. Att myndigheter i fall efter fall ger patent och licens på upptäckten av mänskliga kroppsdelar är en absurd utveckling. I fallet med Karo Bios nya patent påstås det att många kvinnosjukdomar nu kan få sin bot på grund av upptäckten. Forskarna tror att man snart kan hitta olika ämnen som påverkar proteinet i fråga och använda dem mot allt från benskörhet till bröstcancer. Sveriges Konsumenter i Samverkan känner stor skepsis inför detta slags vidlyftiga PR-påståenden.

Läs pressmeddelandet från Karo Bio!