Sveriges Konsumenter i Samverkan                   WTO

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
1999-11-13
Lista över NGO-möten i Seattle om WTO

Inför WTO-konferensen i Seattle har hundratals föreningar planerat föredrag 
och demonstrationer. Det blir en viktig manifestation för att visa våra 
makthavare och beslutsfattare vilka frågor som vanliga medborgare 
prioriterar. Föreningar som bevakar miljö- och konsumentskydd hoppas att 
Seattle blir en vändpunkt. WTO måste bli mer demokratiskt och öppet och kan 
inte längre bara vara en klubb där multinationella företag pressar fram 
avreglering som gynnar deras kortsiktiga vinstintresse.

Martin Frid från Sveriges Konsumenter i Samverkan/Konsument-Forum deltar i 
delegationen från Consumers International och kommer att rapportera direkt 
från Seattle. CI är en av få föreningar som kan sitta med inne i plenisalen 
och vi får därför en unik inblick i WTO-förhandlingarna, som för det mesta 
är helt slutna. Vid tidigare möten i Singapore och Geneve har polis slagit 
en järnring kring byggnaderna och inte tillåtit demonstrationer. Det lär 
inte bli möjligt i Seattle!
 


Upp sida