Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Internationellt

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
1999-11-17
Vi skriver på protestbrevet 
om patentreglerna i WTO

Sveriges Konsumenter i Samverkan har skrivit på protestbrevet till president
Clinton om TRIPs-avtalet i WTO. Vi vill att länder ska få driva en egen
politik när det gäller genetiska resurser och inte tvingas acceptera allt
hårdare patentregler som bara gynnar företagen i vissa i-länder. Särskilt
oroande är att USA vägrar ta hänsyn till andra internationella avtal som
förhandlats fram inom ramen för FN. I brevet kräver vi också att länder ska
få lov att göra undantag så att levande organismer (växter, djur, människor)
inte ska vara patenterbara.

Från Sverige har även Ekologiska Lantbrukarna och Sveriges
Naturskyddsförening skrivit på detta viktiga brev.

Läs protestbrevet till Clinton här!


Upp sida