Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2000-09-12

Protestbrev till EU om globala genteknikpatent

Sveriges Konsumenter i Samverkan har skrivit på protestbrevet till EU-kommissionär Pascal Lamy angående genteknikpatent. Brevet innehåller krav på en rejäl utvärdering av TRIPs-avtalet inom Världshandelsorganisationen för att se hur u-länderna påverkas. Eftersom TRIPs inte skyddar traditionell kunskap gynnas de privata genteknikföretag som finns i i-länderna: 86 % av alla patent på växter tillhör nu företag i Europa, USA eller Japan. Hotet mot biodiversiteten och problemet med kostsamma läkemedel är andra områden
som vi ber EU-kommissionen utvärdera.

Läs
brevet och listan på alla undertecknarna
Läs mer på CIDSEs hemsida (International Cooperation for Development and Solidarity
)
upp