Sveriges Konsumenter i Samverkan     Kampanj: Globalisering

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
991203
WTO-konferensen bromsas

För tio minuter sedan kom beskedet - USA och Europa kan inte komma överens och WTO-förhandlingarna i Seattle går till historien som ett märkligt
misslyckande.

"Time-out" sa Mike Moore som är ordförande för WTO.

För alla oss som nu firar här i det stora konferenscentret där TV-kameror från världspressen intervjuar konsument- och miljörrörelsens trötta men glada representanter är det en jätteframgång. I stället för en taskig text med löften om nya avregleringar - kosta vad det kosta vill - fortsätter nu förhandlandet i Genève. Det betyder ökad möjlighet för oss att påverka och styra WTO in på en bättre kurs som kan gynna u-länderna och som kan leda till utållig global utveckling.

Här är just nu totalt kaos inne i centret med massor av kramar och jubel men också stor ödmjukhet och utmattning. Demonstranterna och fackföreningarna på gatorna utanför har satt sin prägel på detta underliga Seattle-möte. Äntligen har USA insett att amerikanska regler inte accepteras i andra länder. EU-kommissionen är ordentligt bortgjord. Vad som nu sker är att man måste börja förhandla om jordbruket i Geneve med start i januari 2000 och borta är då den pressade atmosfär som i Seattle bidrog till att WTO bromsats upp ordentligt.


Upp sida