Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-09-29


Nytt europeiskt nätverk
kring konumentfrågor
- SEAC

Sveriges Konsumenter i Samverkan har den 22 september lämnat AEC, tillsammans med ett drygt 10-tal andra organisationer i länder utanför Frankrike. Vi startar nu ett engelsk-språkigt nätverk:

SEAC - Socially & Environmentally Aware Consumers network

Nätverket kommer även vara öppet för andra organisationer runt om Europa. Vi kommer inte att ha något Brysselkontor och ingen fast anställd personal och till att börja med (och kanske även i fortsättningen) ingen medlemsavgift. Meningen är att vi ska hjälpas åt att utarbeta viktiga dokument, remissvar och uppvaktningar av EU-kommissionen, företag och organisationer.

Vi räknar med att snart ha alla Europas länder representerade i detta nätverk och eventuellt få stöd från några av EU:s olika direktorat.Håll därför koll på denna sida, så får du info när det händer saker och ting. Vårt första fysiska möte kommer att ske i Bryssel den 8-10 november i samband med EU:s årliga konsumentkonferens.
upp