Till startsidanSveriges Konsumenter i Samverkan
- för ökat konsumentinflytande -


 

PRESSINFORMATION             1999-12-05


WTO-förhandlingarna i Seattle
nerlagda utan "ny runda"


För en timma sedan fick vi rapport sex från Martin Frid från Seattle. Han ingick i Consumers Internationals delegation och är vår expert på internationell handel och WTO:

WTO-konferensen bromsas 
För tio minuter sedan kom beskedet - USA och Europa kan inte komma överens och WTO- förhandlingarna i Seattle går till historien som ett märkligt misslyckande. 

"Time-out" sa Mike Moore som är ordförande för WTO. 

För alla oss som nu firar här i det stora konferenscentret där TV-kameror från världspressen intervjuar konsument- och miljörörelsens trötta men glada representanter är det en jätteframgång. I stället för en dålig text med löften om nya avregleringar - kosta vad det kosta vill - fortsätter nu förhandlandet i Geneve. Det betyder ökad möjlighet för oss att påverka och styra WTO in på en bättre kurs som kan gynna u-länderna och som kan leda till utållig global utveckling och ge ökat konsumentinflytande. 

Här är just nu totalt kaos inne i centret,  kramar och jubel, men också stor ödmjukhet och utmattning. Demonstranterna och fackföreningarna på gatorna utanför har satt sin prägel på detta underliga  Seattle-möte. Äntligen har USA insett att amerikanska regler inte av automatik accepteras i andra länder. EU-kommissionen har helt misslyckats.

Vad som nu sker är att man måste börja förhandla om jordbruket i Geneve med start i januari 2000 och borta är då den pressade atmosfär som i Seattle bidrog till att WTO bromsats upp ordentligt - Martin Frid från Seattle.


Kommentar: Med över 1 400 idéella organisationer som motsatt sig denna nya runda, innan väsentliga förändringar vidtagits efter Uruguay-rundan, var denna utgång väntad.


-Mobiliseringen i demokratisk anda har gjorts möjlig tack vare Internet och i framtiden får nog våra makthavare finna sig i att bli både synade och ifrågasatta, säger Bengt Ingerstam, ordförande i Sveriges Konsumenter i Samverkan.

- Vi ska starta omedelbart att diskutera med EU-kommissionen om vad vi konsumenter kräver för ändringar. Redan den 20 december får vi företräde hos
kommissionären David Byrnes, ansvarig för Consumer and Health-direktoratet i Kommissionen, fortsätter Bengt Ingerstam, också nyvald ordförande i AEC,
Association of European Consumers, och som ska leda AECs uppvaktning. 


- Världens ledare måste nu ta med konsumentrörelsen i processen. Det räcker inte längre  med att vi som medborgare med våra röster gett våra politiker mandat för
3-4 år. Demokratin kräver mer, kontinuerligt inflytande är ett krav nu, avslutar Bengt Ingerstam, som också är glad över att Sveriges Konsumenter i Samverkan haft
en egen representant på plats i Seattle.
 


För denna pressinformation svarar Bengt Ingerstam
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Box 88, 577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34, 413 15, Mobil: 070-604 77 25
Fax: 0495-498 35
E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
Hemsida: http://www.konsumentsamverkan.se