Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj: Internationellt

Startsida   Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
991028
TRIPS och patent på mänskliga gener

Tack vare det nya globala patentregelverk som kallas TRIPS börjar företag nu 
få patenträttigheter på långa gensekvenser från det mänskliga genomet (DNA). 
Det amerikanska företaget Celera struntar i protesterna och fortsätter trotsa Tony Blair och Bill Clinton som försökt opponera sig mot detta slags patent. 

Det är hög tid att politiker runt om i världen inser vad de gjort när de skrivit under TRIPS-avtalet. Blair och Clinton bör lyssna på Indiens regering eller varför inte OAU (Organisation of African Unity) som opponerar sig mot att TRIPS-avtalet tillåter patent på mänskliga gener. Sveriges Konsumenter i Samverkan trappar nu upp kampen mot alla former av patent på liv. 

Länk till företaget Celera:

Länk till artikel om genpatent i The Guardian 991028:


Upp sida