Konsumenter i Samverkan Logo
Kampanj: Globalisering.......
 
 
Rapport från UD-möte om WTO
 
990211 – Möte på utrikesdepartementet 

Nu börjar förberedelserna inför den stora förhandlingsrundan om världshandelns framtid. 
Internationell handel styrs allt mer av ett regelverk som kontrolleras av WTO (World Trade Organisation). Ofta kritiseras WTO eftersom det är svårt att få grepp om ansvaret, och för konsumenter kan det verka obegripligt att en anonym grupp experter ska besluta om saker som tidigare bestämdes av politiker eller myndigheter i det egna landet. Utvecklingen kallas i debatten ”globalisering”, ett ord som fått stor sprängkraft. 

Under 1999 ska en rad förberedande möten hållas om WTO-förhandlingarna. WTOs regler om jordbruk och livsmedelshandel ska omförhandlas och det kallas ”Milleniumrundan”. Även andra frågor om investeringar, IT och konkurrens ska troligen tas upp i denna runda. Förhoppningen är att rundan ska vara klar år 2003. Om investeringar ska tas upp i WTO är ännu inte klart - efter att MAI kollapsade i OECD har regeringarna runt om i världen insett att folkrörelserna (NGO) har en hel del synpunkter på vad som sker i maktens korridorer. 

Inför Milleniumrundan är det EU som driver på och vill föra upp miljö- och konsumentfrågor på dagordningen. Men en rad frågor om tullar och bidrag är också kontroversiella. Här kan globaliseringen ge lägre konsumentpriser, men det finns också stora risker att frågor om hälsa, djuruppfödning och GMO får hela förhandlingsrundan att haverera. 

U-länderna har också mycket att klaga på - inom WTO är de ju betydligt fler medan makten över handeln i stort sett ligger hos i-ländernas företag. U-länder vill exportera mer till USA och EU men det hindrar våra höga tullar. U-ländernas livsmedels- och tekoexport är svårlösta problem om vi i i-länderna vill skydda vår egen jordbrukssektor (därför är det viktigt att samtidigt bevaka reformen av EUs jordbrukspolitik - CAP 2000). 

Från UDs håll är man noga med att betona att Sverige är ett frihandelsvänligt land. Sveriges utrikeshandel har lagt grunden för vårt välstånd. Nu vill UD ha en bred dialog med olika samhällsintressen och föreningar, så att insynen och öppenheten ökar. För detta krävs att vi konsumenter är pålästa och strategiska, och får del av all information t ex genom internet. WTO-förhandlingarna blir en stor utmaning för oss alla. 

Papper som delades ut (kan beställas från Konsumenter i Samverkan) 

  • UD Info Nr 1, februari 1999
  • EU-rapport om investeringar 27 januari 1999
  • UNCTAD-rapport om bilaterala investeringsavtal 14 januari 1999.
  • Kofi Annans tal om mänskliga rättigheter, arbetsskydd och miljö i Davos 1 februari 1999
Rapporterat av Martin Frid
 
 
Tillbaka      Hem