Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-09-29 English version


Nytt europeiskt nätverk
kring konsumentfrågor - ASECO


Sveriges Konsumenter i Samverkan har den 22 september 2004 lämnat AEC, tillsammans med ett drygt 10-tal andra organisationer från länder utanför Frankrike. Vi startar nu ett engelskspråkigt nätverk:

ASECO - Alliance of Social and Ecological Consumer Organizations
- Läs mer om vad ASECO är www.ASECOnet.org

Nätverket kommer även vara öppet för andra organisationer runt om Europa. Vi kommer inte att ha något Brysselkontor och ingen fast anställd personal och till att börja med (och kanske även i fortsättningen) ingen medlemsavgift. Meningen är att vi ska hjälpas åt att utarbeta viktiga dokument, remissvar och uppvaktningar av EU-kommissionen, företag och organisationer.

Vi räknar med att snart ha alla Europas länder representerade i detta nätverk och eventuellt få stöd från några av EU:s olika direktorat.

Håll därför koll på denna sida, så får du info när det händer saker och ting. Vårt första fysiska möte kommer att ske i Bryssel den 8-10 november i samband med EU:s årliga konsumentkonferens.

Tidigare arbete inom AEC >>
upp