Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Internationellt

Startsida      Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
Vad är MAI?

MAI är ett multinationellt investeringsavtal som förhandlas fram av 29 av världens rikaste länder. Det är ett regelverk för att liberalisera reglerna för internationella investeringar, undanröja hinder och garantera de multinationella företagen friheten att flytta sitt kapital, investera utan att riskera att drabbas av nationella regler och att inte hindras i sin verksamhet generellt.

När väl avtalet är klart avser man erbjuda övriga nationer att skriva på, utan möjlighet att förhandla eller påverka avtalets innebörd.

Mer detaljerad info kommer att läggas ut här.


Upp sida