Sveriges Konsumenter i Samverkan Kampanj: Internationellt

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2001-02-18
Kris i WTOs jordbruksförhandlingar: stark kritik mot "multifunktionalitet"

Bakom stängda dörrar förhandlar WTOs medlemsländer om jordbruket. Den 5-7 februari har stark kritik riktats mot det japanska förslaget som handlar om "multifunktionalitet" dvs att jordbruk även har en kulturell, landsbygdsutvecklande och naturvårdande roll. Förslaget tar även upp konsumenternas och allmänhetens frågeställningar och åtgärder för u-länderna. Detta en nyckelfråga som Sveriges Konsumenter i Samverkan lägger stor vikt vid.

Även EU driver numera denna konsumentvänliga linje så den ensidiga kritiken från latinamerikanska förhandlare mot Japan anses vara ett förtäckt sätt att söndra och härska, sa en europeisk förhandlare i Geneve. Främst är det den grupp länder som exporterar livsmedel, med USA i spetsen, som svartmålar försöken att få upp konsumentfrågor eller djurskydd på dagordningen. Schweiz, Korea och Norge uppges ha gett sitt stöd till Japans förslag.

Enligt Financial Times (2001-02-06) tog EU-kommissionär Franz Fischler upp BSE-frågan och sa att säker mat nu blivit en allt viktigare social fråga i Europa. Han betonade att WTO måste respektera de åtgärder som EU antar för att skydda bönder och konsumenter. Franz Fischler har även tagit upp viktiga djurrättsfrågor. Mitt under denna känsliga fas blev läget inte bättre av att Brasilien och Kanada plötsligt befann sig mitt uppe i ett ordkrig över flyplanstillverkning och kött, uppger Toronto Star (2001-02-13). Kanada förbjöd nämligen kött från Brasilien i början av februari eftersom Brasilien inte kunde bevisa att man var BSE-fria. USA och Mexico har också förbjudit kött från Brasilien.

Ett problem som heller inte blir mindre allvarligt allteftersom tiden går är den så kallade fredsklausulen i WTOs jordbruksavtal. Den slår fast att länder inte ska inleda någon tvistlösningsprocess mot varandra medan förhandlingarna pågår. Fredsklausulen går ut 1 januari 2004. EU tog upp frågan i februari och vill att klausulen förlängs.

Franz Fischlers förslag om konsumentfrågor och BSE i WTO (2001-02-05)

Alla förslagen till WTO om multifunktionalitet i jordbruket

The Japan Times (2001-02-08): "Food exporters renew attack on Japan's farm stance"


Upp sida