Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-05-11


EU-kommissionen tar viktigt initiativ i
de låsta WTO-förhandlingarna


EU är villigt att ta bort exportstödet på jordbruksområdet och att tillåta stor flexibilitet mot de fattigaste utvecklingsländerna. Det klargörs i ett brev som EU-kommissionärerna Pascal Lamy och Franz Fischler nyligen skickade ut till samtliga medlemmar i världshälsoorganisationen WTO.

Förståelse och erkännande av de fattigaste ländernas intressen i förhandlingarna är en viktig öppning i den förtroendeklyfta mellan rika och fattiga länder som funnits sedan WTO´s ministermöte i höstas.

Den rika världens exportstöd till den egna jordbruksproduktionen medför allvarliga konsekvenser för producenter i utvecklingsländerna, vilket hittills har förlamat förhandlingarna.

För fortsatt förhandlingsvilja krävs nu att andra inflytelserika stater som USA och rikare utvecklingsländer är beredda att tillmötesgå kraven på en utfasning av exportstöden.

upp