Sveriges Konsumenter i Samverkan  Kampanj: Internationellt

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer   Skicka Mail
2000-12-18
Transatlantiska konsumentdialogen om HIV/AIDS

Vid ett möte idag i Washington mellan företrädare för TACD, den Transatlantiska konsumentdialogen, och president Chirac och president Clinton, diskuterades särskilt HIV/AIDS-krisen och de åtgärder som krävs för att globala handelsregler inte ska orsaka onödigt lidande i u-länder. Problemet är att Världshandelsorganisationens patentregler (TRIPs) visat sig slå hårt mot u-länderns möjligheter att själva licenstillverka mediciner som kan hejda HIV/AIDS. TRIPs-reglerna har lett till höga kostnader och bidrar till att tillgången på viktiga läkemedel begränsas av företag. Om regeringarna i EU och USA, som ställt sig bakom WTO/TRIPs, inte gör något år situationen kan det leda till att många fler miljoner människor tvingas in i misär, enligt Transatlantiska konsumentdialogen. Mötet med Chirac och Clinton skedde i samband med toppmötet mellan EU och USA. Transatlantiska konsumentdialogen är ett forum som inleddes 1998 för att driva viktiga konsumentfrågor.

För mer information se: http://www.tacd.org/pr-summitdec2000.htm


Upp sida