Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2002-01-18

WTO-reglerna, TRIPs och rätten till hälsa

Den 18 januari hålls ett seminarium om globaliseringen och medicinerna i Stockholm. Deltagare bl a Läkare utan gränser, Läkemedelsindustriföreningen, Kommerskollegium och Sveriges Konsumenter i Samverkan. Arrangör: tidningen Arbetaren.
Den globala världsordningen tillåter inte att de 28 miljoner människor som lever med hiv/aids i Afrika får tillgång till de rätta medicinerna. De är alltför fattiga. Bilden av världens orättvisor blev än tydligare när tolkningen av TRIPs-avtalet nyligen ändrades under WTO-mötet i Doha.

Läs Martin Frids föredrag "WTO-reglerna, TRIPs och rätten till hälsa"
Upp