Sveriges Konsumenter i Samverkan
Kampanj: Internationellt
      2000-10-17

WTO-förhandlingar om jordbruk

Förhandlingar om avreglering av jordbruket fortsätter. Länder kan lämna in synpunkter och ståndpunkter. Dokumenten har redan blivit många på WTO:s hemsida. EU och Japan försöker försvara sina positioner, som går ut på att livsmedelsproduktion också har en social roll, dvs "multifunktionalitet". EU har dessutom tagit upp den svåra frågan om djurens situation i produktionen. USA och de så kallade Cairns-länderna, som är mer inriktade på export, försöker begränsa förhandlingarna till vissa speciella områden, främst frågan om statliga bidrag. USA vill ju kunna sälja sina produkter utan handelshinder, men har ännu inte officiellt lämnat in någon protest mot EU:s hårda linje mot genmanipulerade livsmedel. Däremot fortsätter USA att hävda att man "vunnit" striden om kött från djur som får tillväxthormoner, medan EU ännu vägrar släppa in sådant kött. EU driver även frågan om livsmedelskvalitet, som ju är viktig för oss konsumenter.

En nyckelfråga som konsument- och miljörorganisationer menar är en seger är att länderna verkar vara överens att sluta ge statliga bidrag till export av livsmedel. Dessa bidrag anses vara mycket handelsstörande. Bl a har de Sydamerikanska länderna presenterat en rapport som kallas "Export Subsidies - Food Security or Food Dependence?" För konsumenterna är denna diskussion faktiskt en framgång eftersom det bör göra det möjligt att få mer tillgång till lokalt producerad mat, som annars hotas av billig import som i själva verket är ett slags dumpning av överskott. Jordbrukskommitténs nästa möte i Geneve är den 14-17 november 2000.

Rapporter från WTO om jordbruk 2000-10-03

Vad anser svenska bönder om WTO:förhandlingarna? Läs LRF:s nyhetsbrev 2000-09-29