Sveriges Konsumenter i Samverkan   Kampanj: Internationellt

Startsida  Övrig verksamhet och kampanjer      Skicka Mail
2000-07-27
WTO har stora problem enligt 
Mike Moore på SverigebesökMike Moore
Foto: Bengt Ingerstam

Enligt Världshandelsorganisationens chef Mike Moore har frihandeln fått
stora problem efter misslyckandet i Seattle. WTO-rundan som behövs för att
skynda på avregleringen av den globala handeln får inget stöd från u-länderna. Även klyftan mellan USA och EU tycks vara större än på länge.

Mike Moore berömde Sverige som nu ger WTO 7 miljoner kronor till en fond som ska hjälpa u-länderna med teknisk utbildning för att bättre kunna leva upp
till de åtagande man gjorde i Uruguayrundan. U-länderna hävdar att de inte
klarar mer beslut om avreglering och att de fortfarande inte fått tillgång
till marknader som de blev lovade för 5 år sedan när WTO bildades.

Sveriges Konsumenter i Samverkan deltog vid mötet på Utrikesdepartementet
med Mike Moore och handelsminister Leif Pagrotsky och påpekade att WTO måste bli bättre på att ta vara på den kunskap som finns hos konsument- och
miljörörelsen. Vi tycker det är positivt att WTO vill "integreras" så att
FN-organisationer som vi har förtroende för också får ökat stöd. Vi vet ju
att t ex UNEP, FAO och WHO har större kompetens på en rad områden som också måste diskuteras för att globaliseringen av handelspolitiken ska bidra till
en mer uthållig utveckling. Även fackföreningarna kräver via sitt samarbetsorgan ILO att få igenom en rad krav som WTO än så länge inte lyckats ta hänsyn till. Mike Moore medgav under sitt Sverigebesök att WTOs
inflytande nu faktiskt begränsas.

"Världen behöver mer, inte mindre frihandel" Artikel publicerad på DN Debatt
den 24 juli 2000 av Mike Moore, generaldirektör för Världshandelsorganisationen WTO och handelsminister Leif Pagrotsky

http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?
c_obj_id=35540
 

 


Upp sida