Sveriges Konsumenter i Samverkan    Kampanj: Internationellt

Startsida    Övrig verksamhet och kampanjer       Skicka Mail
990928 
Rapport från nordiskt WTO-seminarium 
990922 i Köpenhamn

Seminariet på det danska Konsumentverket arrangerades av Nordiska ministerrådets konsumentutskott (NKU) där Sveriges Konsumenter i Samverkan ingår. Chris Gethin från Consumers International inledde med att utförligt beskriva hur WTO skapades genom Uruguay-rundan som helt stöpte om det gamla GATT-avtalet. Skillnaderna mellan WTO och GATT är många. Framför allt har WTO "tänder" och ger regeringar rätt att införa sanktioner mot andra länder som inte följer WTO-avtalet. Detta har gjort att vi måste ta ställning till om vi accepterar att handelsregler nu fått en överordnande roll, medan politiken och demokratin tycks ha satts i andra rummet. Chris Gethin menade att det knappast längre är lönt för föreningar att vara representerade på nationell nivå, om man inte är med och arbetar för att påverka beslut på den internationella nivån!

Consumers International vill ha en granskning och genomgång av det nuvarande WTO-avtalet från 1995 innan en ny förhandlingsrunda inleds. CI vill också se en rad förändringar för att systemet ska vara acceptabelt för konsumenterna. En viktig punkt är att NGO för närvarande inte har någon som helst inflytande på de olika WTO-kommittéerna eller på tvistlösningsprocessen. CI kommer att ha en stor delegation närvarande vid ministermötet i Seattle 1999. Bl.a. ska man anordna föredrag den 1 och 3 december. 

Fråga: Hur ska PPM (product and process methods) skrivas in i WTO-avtalet?
Svar: Det beror på regeringarna. Självklart ska konsumenterna ha rätt att veta skillnaden mellan olika produkter. I dagsläget tillåter inte TBT-avtalet att man märker varor beroende på olika PPM.  Många länder uppmuntrar och tillåter ändå märkning, men rent tekniskt är det alltså inte tillåtet och kan uppfattas som handelshinder. Ett exempel är gentekniken, där majsen ser likadan ut, men för konsumenten är GMO-majs helt annorlunda än normal majs. På djurskyddssidan är det också ett problem med alla krav på lagar, som gör att fläsket är annorlunda beroende på ursprungsland.

Fråga: Är det inte så, att det finns andra viktiga frågor än konsumentskydd, t.ex. lågt pris?
Svar: I WTO-avtalet finns en artikel (5.7) som på sätt och vis handlar om konsumentskydd, men hittills har ingen regering valt att utnyttja den. T.ex. har EU inte hänvisat till 5.7 i hormontvisten med USA. En del menar att 5.7 är ett slags försiktighetsprincip, men vi vet alltså inte om det gäller i verkligheten. Consumers International tror dock att det kan finnas möjligheter att stärka konsumentskyddet i och med denna artikel. 

Arne Melchior från Norges utrikespolitiska institut försvarade WTO-avtalet men höll med om att det behövs mer forskning på effekterna av WTO, t.ex. på hur avtalet förändrat situationen för norskt fiske och jordbruk. Framför allt betonade han att WTO gjort det möjligt att sänka tullar på många varor. Det finns dock studier (Hoekman & Anderson, 1999) som visar att WTO ännu inte gett något större resultat på jordbruksprodukter. Exportländerna (USA, Australien osv.) är otåliga och vill ha ytterligare avreglering och liberalisering för att kunna exportera mer och mer. EU ses av många som boven i dramat på grund av CAP och en rad murar mot omvärlden. EU dumpar också sitt överskott av statligt subventionerade jordbruksprodukter på världsmarknaden. Arne Melchior förklarade hur Codex Alimentarius blivit allt viktigare för att underlätta global handel med mat.

Peter Bolt från Finland var engagerande som talare, bl.a. för att han hade deltagit i flera förhandlingsrundor och kände till rävspelet bakom kulisserna. Han gav flera exempel på hur vi konsumenter inte längre får veta särskilt mycket om varorna vi köper. Var tillverkas en Nokia-telefon? De flesta delarna tillverkas på annat håll, medan kanske slutprodukten sätts ihop i Finland. Hur ska den då märkas? Detta är "globalisering" på gott och ont. När det gäller konsumentskyddet förlitar vi oss på våra myndigheter, men de får allt svårare att genomdriva lagar och regler. En positiv trend är att företagen allt mer certifieras, t.ex. genom ISO 14001 (miljö). En ny och lovande certifiering är SA8000 (SA = social accountability) som redan blivit ett slags "etisk kod" för företagen.

Från Sveriges Konsumenter i Samverkan deltog Bengt Ingerstam och Martin Frid.

Material som delades ut kan beställas från kontoret i Osby (tel. 0479-10713):

Från Consumers International
Consumer Rights and the Multilateral Trading System - What needs to be done before a Millenium Round
Från Norsk utenpolitisk institutt
Hvor hender det? nr 12-13 "Tusenårsrunden i WTO"
Sveriges Konsumenter i Samverkan
Ny WTO-runda - position om jordbruksavtalet


Upp sida