Sveriges Konsumenter i Samverkan
Kampanj: Internationellt
      2000-10-17

WTO-förhandlingar om tjänstesektorn

I skuggan av de mer kontroversiella jordbruksförhandlingarna har vi inte hört så mycket om den andra stora frågan på WTO:s dagordning - tjänstesektorn. Här ska länderna komma överens om reformer och avreglering på en rad områden som direkt berör oss konsumenter. Men eftersom EU, Japan och USA i stort sett tycks vara eniga om att påskynda privatiseringen blir det inga stora rubriker som på allvar förlöser debatten om dessa frågor. Däremot har utvecklingsländerna ofta helt andra krav på WTO-förhandlingarna - t ex vill Dominikanska Republiken diskutera turism.

Det handlar främst om bankväsendet och den finansiella sektorn, telekommunikation - men även sjukvård och utbildning. Är det självklart att allt mellan himmel och jord måste privatiseras? Varför utgår man från att de transnationella företagen kan erbjuda minst lika bra service som de lokala och nationella aktörerna? För oss i Sverige har redan privatisering och avreglering betytt stora förändringar. Titta bara på Posten, som nu ska lägga ner sina kontor. Varför ska ett sådant "företag" drivas så att det måste gå med vinst? Jo, för annars kan inte andra bolag konkurrera. Vi konsumenter har rätt att kräva att få en viss standard av samhället - och vi vill vara med och bestämma hur ska det ska lösas på bästa sätt!

Rapporter från WTO om tjänstesektorn (inget datum)

Rapport från International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) 2000-10-10