Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-03-20  
Information om kostråd och hälsofrågor
i SVT Rapport


- Ska media förmedla nyheter och debatt?
Ja.
- Ska media förmedla kunskaper och t ex kostråd? Nej, om inte enighet råder! Men rapportera båda sidors uppfattningar är bra. Att gömma sig bakom en myndighet är inte nog, möjligen en upplysning men inte en garanti för sanningshalten och i vart fall inte opartiskt.

Ett ovanligt dramatiskt fall inträffade när Rapport i SVT den 15 mars berättade att 5000 dödsfall kunnat sparas med sänkta kolesterolvärden och att det mättade animaliska fettet var farligt. Mycket ensidig intervju med professor Annika Rosengren, helt utan ens motfrågor.

Tillrättaläggandet blev ännu värre den 16:e, man lät Ulf Bohman från Livsmedelsverket få uttala sig oemotsagd i en fråga där samhället är mycket delat. 80 % av de som röstade på Aftonbladets enkät ansåg att fetman berodde på felaktiga kostråd. Han hänvisade till 72 vetenskapliga rapporter på SLVs hemsida och påstod att detta var ”bred vetenskaplig dokumentation,” men hur vet vi det. Detta borde granskas av verklig vetenskaplig kompetens och inte SLV, som i denna fråga intar en partisk roll.

För den som vill läsa mera detaljerad och granskande bevakning rekommenderar vi bloggen/hemsidan Kostdoktorn.se>>
Se även länken till Granskningsnämnden >>

Rapport har sällan fått så många reaktioner på sitt första program. Sen kom Rapport igen med information om hur mailbombade de var och intervjuade en forskare, Helena Sandberg från Lund och påpekade just medias bekymmer med att rapportera än den ena och än den andra uppfattningen, som bara förvirrar konsumenterna.

Bra rapporterat och länkar hos Kostdoktorn >>

Sen kom debatten i SVT1 Gomorron mellan Dr Annika Dahlqvist och professor Annika Rosengren, som blev en riktig fight, men Professor Annika Rosengren kom i vart fall med ett erkännande, att margarin skulle man verkligen inte äta, där var ”Annikorna” överens!

Detta fall av kontroversiella TV-program är en bra översikt om problemet vi nu tar upp i ”Konsumenter granskar”. Det är vi själva som måste granska, media klarar inte av det på egen hand.

Lite konklusioner så länge:
Vi har rätt att kräva som konsumenter att vi får veta

  • vem avsändaren är,
  • avsikten med rapporten och
  • en rimlig förklaring om hur stor relevans eller sanning som ligger i budskapet.

Senaste tiden har flera övertramp konstaterats, misstänksamheten infinner sig om vilka intressen som pumpar ut information om margarinets förträfflighet och förekommit samtidigt i media. Några andra exempel är följande. Ett inslag sändes i TV4 hos Malou von Sievers, med reklam för en bok om fetter. I det fallet är kravet på ”sanning” mindre, medan kravet på bokens författare Kristina Eriksson borde vara högre. I ett annat fall, i TV-programmet PLUS visades ”rekommendationer” för en bra frukost, med lättmjölk, lättfil, och LÄTTA. Frågan är om det programmet har till uppgift att förmedla kunskaper i ett ämne som är kontroversiellt, eller att informera om konsumenter som råkat illa ut och information om vad regler och lagar säger. Inslaget borde ha varit mera objektivt och ifrågasättande. Även det programmet blev rejält ”mailbombat” enligt Sverkers nyhetsbrev.

Resultat av granskningen:

  • Vi uppmärksammar förekomsten i samma budskap från flera medier samtidigt. Hade inte så många tittare hört av sig hade vi aldrig fått den ytterligare belysningen.
  • Inga referenser till källorna uppgavs, bara vaga påståenden om att ”forskningen visar” och att ”vi har mängder av vetenskapliga rapporter på vår hemsida”.
  • Bristen på objektivitet är skrämmande och vi blir helt klart förvirrade eller felinformerade.

Fortsättning följer. En grupp forskare, professorer och läkare fingranskar nu de berömda 72 (från början 1000-tals) rapporterna som Livsmedelsverket har på sin hemsida. Ska bli spännande se hur vilseledda vi har varit.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss