Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2006-10-12 (Publicerad i SKN nr 41)


Segdragen kamp – kemikalieindustrin
slåss för sin sak, men…


Det går åt rätt håll inom EU, de farliga kemikalierna måste fasas ut. Miljöutskottet i EU-parlamentet röstade i tisdags för att de farligaste kemikalierna ska bytas mot mindre farliga. Rösterna var 42 för och 12 emot. Vid förra omröstningen i parlamentet röstade tre moderater, emot, av de 19 svenska parlamentarikerna. Det var Gunnar Hökmark (m), Christofer Fjellner (m) och Anna Ibrisagic (m). Industrin har lagt ner miljarder för att lobba och påverka, men från både miljö- och konsumentorganisationerna har det mobiliserats energiskt senaste åren.

- Läs kort rapport Tuffare EU-krav på kemikalieindustrin från Carl Schlyter (mp) som sitter i miljöutskottet.
- Läs rapport från Lena Eek (c)
- Läs artikeln EU-utskott vill skärpa kemikalielag från 10 oktober i Svenska Dagbladet
Läs vad Greenpeace skriver >>
- Läs vad Svenska Naturskyddsföreningen skriver:
Brett danskt-svenskt stöd för att stärka REACH
REACH – EU:s nya kemikalielagstiftning
- Läs rapporten från WWF WWF-rapport rör om i slutstriden om Reach i Dagens Miljö
- Läs vad Stiftelsen Forskning utan Djurförsök skriver: Senaste nytt om REACH - EU:s kommande lagstiftning om kemikalier
upp