Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Livsstil
2005-11-03


Bilen Biffen Bostaden


Stefan Edmans utredning om Hållbara laster - smartare konsumtion har remissbehandlats.
Sveriges Konsumenter i Samverkan har skickat in sitt remissvar, som du kan läsa på vår hemsida.
Mycket var bra men vi lyfte främst fram en del principiella argument, som att inte lägga över allt ansvar på konsumenterna! Staten, myndigheterna och kommunerna måste gå före med gott exempel och näringslivet har ett stort ansvar. Dessutom fokuseras köttproduktionen medan katatrofalt nog fisket och den nyttiga fisken är bortglömt. Läs artikeln i GP >>
upp