Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Viktiga konsumentfrågor i Johannesburg

2002-08-23

Vad är hållbar konsumtion? 10 år efter Rio kommer Consumers International att delta vid FN-toppmötet i Johannesburg. Kommer konsumentfrågorna att få det utrymme som behövs för att vi verkligen ska kunna ta vårt ansvar för miljö, hälsa och utveckling som konsumenter? Vi vill inte bidra till miljöförstöring och fattigdom genom de inköp och val vi tvingas göra i butiker som inte bryr sig.


Många företag kommer att vara på plats i Johannesburg: har de rent mjöl i påsen? Sysslar de med "Greenwash" - dvs skönmålar sin verksamhet i tjusig reklam och via dyrbara och dolda PR-kampanjer? Hur ska vi kunna veta vilka företag man kan lita på? En av huvudfrågorna på dagordningen gäller Världshandelsorganisationens roll.

Konsument-Forum/Sveriges Konsumenter i Samverkan har haft möjlighet att ge synpunkter på ett av dokumenten inför toppmötet, och protesterat mot att det innehåller så många hänvisningar till WTO. Vi menar t ex att miljömärkning inte ska hotas av WTO-reglerna, samtidigt som företagens reklamkampanjer inte räknas som handelshinder, vilket de ofta är - och i mycket högre grad än miljömärkning!

Vi önskar att toppmötet slår fast att försiktighetsprincipen, som antogs för 10 år sedan i Rio, är viktig för konsumentskydd. Genom Consumers International har vi också försökt få toppmötet att ta upp frågan om ansvarsfull konsumtion som t ex innefattar kampanjer för ökad medvetenhet om konsumtionsmönster, särskilt när det gäller varor och tjänster som kommer från icke-förnybara resurser. Detta gäller särskilt tillgången till rent dricksvatten och skyddet av agro-genetiska resurser, men självklart även olja och många andra råvaror som den globala masskonsumtionen förbrukar i allt för snabb takt.

Vi är mycket oroliga för att vissa länder vill utnyttja toppmötet för att propagera för GMO-livsmedel.

Läs om spännande avslöjanden om "Greenwash" http://www.earthsummit.biz/greenwash.html

Se video med Colin Powels tal om USAs miljöpolitik - och hör hur han blir utbuad http://www.sky.com/skynews/article/0,,30800-1063269,00.html


Upp