Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-06-08 Publicerad i SKN nr 60


Reach, den nya lagstiftningen
om kemikalier, trädde i kraft 1 juni

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de tidigare kemikaliereglerna i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt utan att översättas i nationella regler. Det var mycket debatt om denna förordning eftersom man anklagade EU för att lyssna för mycket på kemikalieindustrin. Nu har vi den och ett steg framåt får man väl ända se det som.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Från och med nu kan du kräva av din handlare att han ska kunna svara på frågor om kemikalieinnehåll, så var frågvis.

Läs mer på Kemikalieinspektionens hemsida och på information som gått ut via Svensk Handel.

upp