Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2003-02-05

Regeringens uppföljning av
Johannesburgtoppmötet fortsätter

Den 21 januari överlämnades regeringens skrivelse "Johannesburg - FNs världstoppmöte om hållbar utveckling" (skr 2002/03:29) till riksdagen. I skrivelsen värderar regeringen resultaten från toppmötet, pågående arbete i Sverige och utmaningar för framtiden. Skrivelsen redogör också för de fem områden som FNs generalsekreterare angav vara av särskild betydelse för en hållbar utveckling i världen; vatten, energi, hälsa, jordbruk och biologisk mångfald.

Skrivelsen i pdf-format samt en rad filmade intervjuer med bland andra miljöminister Lena Sommestad och talare från seminarierna under Envisions-konferensen om hållbar utveckling i november 2002 finns nu på
www.regeringen.se/envisions

Aktuell information om regeringens arbete för hållbar utveckling, samordnat av Miljödepartementet >>

upp