Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Länkar och fakta inför toppmötet i Johannesburg
2002-02-02

På FNs officiella hemsida inför tioårsuppföljningen av FNs konferens om miljö och utveckling, Rio+10 finns finns information om de nationella, regionala och internationella förberedelserna.

Kolla också på Earth Summit 2002, FNs hemsida med ledorden 'Building Partnerships for Sustainable Development'. Här hittar du bland annat nyhetsbrev, nationella strategier och olika FN-dokument.

-

Officiell hemsida för UNED Rio+10
-
Du kan delta i debatten om Rio+10
-
Svenska FN-förbundet har mer information inför alla FN-möten


Upp