Konsumenter i Samverkan Till startsidan
Kampanj: Information till riksdagsledamöterna

1998-11-22

I tysthet fattas de stora besluten!
Den 25 november röstar riksdagen i ödesfråga - Riksbankens ställning!


Konsumenter i Samverkan protesterar emot att alltfler stora och viktiga beslut och diskussioner försiggår i det tysta och utan demokratisk debatt. Närmast nu ska riksdagen rösta andra omgången om Riksbankens ställning. Risken är att riksdagen avhändar sig påverkansmöjligheten för framtiden och i den mån allmänheten är informerad har man invaggat oss i tron att det vore nog det bästa.

Något liknande hände i förhandlingarna om MAI-avtalet, där förhållandena först kom till allmänhetens kännedom när en del s.k. NGO (ickestatliga organisationer) mobiliserade opinionen i en massiv Internetkampanj, och lyckades stoppa avtalet i sista stund.

Tillsammans med flera organisationer har Konsumenter i Samverkan tillskrivit alla riksdagsledamöterna och uppmärksammat dem på att beslutsunderlaget är tveksamt. Uppropet bifogas och har även offentliggjorts på vår hemsida www.konsumentsamverkan.se.

Det är vi konsumenter som är motorn i ekonomin. Nyligen yttrade vår statsminister att han hoppades att konsumenterna skulle få ökat förtroende för landets ekonomi och skulle lätta på plånboken (alltså minska sparandet) och börja köpa igen, så hjulen börjar snurra och arbetslösheten därmed sjunka. Han inser hur viktiga konsumenterna är, då anser vi att en bättre dialog mellan konsumenterna och de styrande borde vara viktig.

Konsumenter i Samverkan har tidigare föreslagit Statsrådsberedningen att ett eget departement instiftas, ett Konsumentdepartement, då skulle de viktiga konsumentfrågorna hamna på rätt nivå och jämställas med bl. a. producentintressena. Frågan om Riksbankens ställning är en viktig konsumentfråga. Räntans betydelse för hushållen är väsentlig och svårigheten för konsumenterna att planera sin ekonomi är uppenbar för alla, när räntan åker jojjo. Därför behövde ett institut för skuldsanering bildas - "mindre bemedlade konsumenters akutsjukhus". Konsumenterna kan ofta inte påverka situationen, men drabbas oförskyllt.

- "Konsumenternas ekonomiska situation måste bli lika viktig eller viktigare än t.ex. klimatet för företagen. Riksbankens ställning får inte reduceras till att följa vissa ekonomiska rådgivares "goda råd" för bevarad tillväxt för näringslivet, som alltid på konsumenternas bekostnad" säger Bengt Ingerstam, generalsekreterare för Konsumenter i Samverkan.

Kort information om Konsumenter i Samverkan bifogas också.

Kort information om
Konsumenter i Samverkan


Rikskansli: Box 88, 577 22 Hultsfred,
Tel: 0495-413 15, Fax: 0495-136 78, mobiltel: 070-604 77 25
email: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
web: www.konsumentsamverkan.se

Fristående konsumentorganisation, utan inflytande från handels- eller producentintressen eller partipolitik Organisationen är öppen för medlemskap av enskilda konsumenter.

Medlemsorganisationer:
Konsument-Forum, Frihet till hälsa, Unga Allergiker, Miljöförbundet Jordens Vänner, Framtiden i våra händer, Svenska Demeterförbundet, Biodynamiska Föreningen, BOK i Vallentuna, Svenska Bankkunders Riksförbund, Centrum för Ekologisk Teknik, Stockholmsföreningen för Ekologisk Teknik, Folkkampanjen mot kärnkraft och kärn vapen, Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök, Hälsofrämjandet, Svenska Vegetariska Föreningen, Veganföreningen, Frisksportförbundet, Enzymen Levande Föda, samt ett antal stödorganisationer: JAK Bank, Nordiska Sparlån, Ekosparkassan, Familjejordbrukarnas Riksförbund, Föreningen för Patienternas Rättigheter samt lokalgrupper och enskilda medlemmar.

Konsument-Forum
, en av medlemsorganisationerna, har medlemskap i Consumer International, CI och vi medverkar i internationella arbetsgrupperna Food Working Group samt Health Working Group

Konsumenter i Samverkan har:
en ledamot i Konsumentverkets styrelse
en ledamot i SIS Konsumentråds styrelse
en ledamot i Allmänna Reklamationsnämnden
5 ledamöter i Livsmedelsverkets referensgrupp för livsmedelsfrågor
ingår i Jordbruksverkets referensgrupp för konsumentorganisationer, referensgrupp för
Ekologisk odling samt Värphönshållning
ingår i referensgrupper i Inrikesdepartementet, Jordbruksdepartementet
ingår i Nordiska Rådets Konsuumentutskott
innehar suppleantplats i EU:s Konsumentkommitte


( Tillbaka | Hem )