Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: spam
2003-11-06

Tala om vad Du tycker om ”spam”!

Obeställd och oönskad reklam via e-post är ett gissel. Flertalet av oss med tillgång till e-post och Internet blir alltmer upprörda. SKIS har engagerat sig länge för att få ändringar till stånd.

Det krävs internationella initiativ för att råda bot på företeelsen spam eftersom en stor del kommer från USA och Asien. Därför har nu ett initiativ tagits av TransAtlantiskaKonsumentDialogen, TACD (www.tacd.org), där Europas och USAs konsumentorganisationer utbyter erfarenheter. SKIS deltar i detta samarbete. Initiativet bygger på att kartlägga vad medborgarna/konsumenterna tycker om spam. Enkäten är på svenska. Ge dina svar, det är ett bra sätt att stärka opinionstrycket!

Delta i undersökningen >>


Resultatet av undersökningen kommer sedan att användas i fortsatta diskussioner om spam.

I dagarna har också regeringen presenterat ett förslag till ändring i marknadsföringslagen för att minska både ”spam” och obeställda SMS.

Du kan läsa mer på följande länkar:
http://jordbruk.regeringen.se/index.htm
http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/owner=sys/action=obj_show?c_obj_id=55755

upp